Werkwijze

Screening

Je kunt bij mij terecht met en zonder een verwijzing van de huisarts.
Indien je zonder verwijzing van de (huis)arts bij mij komt, zal ik na de kennismaking eerst een korte screening uitvoeren om te bepalen of het verstandig is om de behandeling zonder tussenkomst van de huisarts te starten. Indien je met een verwijzing komt zal deze screening komen te vervallen.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult ga ik vervolgens met je in gesprek over je hulpvraag. De voedingsgewoonten, gezondheid, medicijngebruik en je leef- en woonomstandigheden worden besproken en geanalyseerd. Op basis van deze informatie kan ik een advies geven dat bij jou en je persoonlijke omstandigheden past. Samen met jou wordt het doel van de behandeling vastgesteld en wordt bekeken wat de beste weg is om dit doel te behalen.

Het eerste consult duurt 45 – 60 minuten.

Vervolgconsult

Om het verloop van de behandeling te evalueren en om je te coachen om snel en effectief je doelen te behalen, worden er meestal nog enkele vervolgconsulten ingepland. Hierin wordt besproken hoe het met je gaat, hoe het verloop is van je gewicht en kunnen de vragen vanuit jouw kant besproken worden. Indien nodig worden er aanpassingen in het voedings- of dieetadvies gemaakt.

Een vervolgconsult neemt ongeveer 15 – 30 minuten in beslag.

Over Mariette

Over Mariette